آموزش

آموزش

Training Courses


شرکت دراگر ایران با استفاده  از پشتوانه علمی به واسطه تحصیلات مرتبط کارشناسان و نیز شرکت در دوره های آموزشی شرکت دراگر آلمان و هم چنین با اتکا به تجربیات اندوخته شده به تخصصی ترین مرجع آموزشی در زمینه تجهیزات Drager تبدیل شده است.

این موارد در آموزش مفاهیم، کاربری  و کالیبراسیون دستگاه ها صورت می پذیرد.

شرکت دراگر با سازماندهی برنامه های آموزشی از مشتریان خود در به روز رسانی دانش و ارتقای مهارت های آنها حمایت می کند. برای مطالعه بیشتر درباره برنامه های آموزشی ما و/یا اشتراک در یک دوره آموزشی موارد زیر را بررسی کنید.

Gas Measurement and Gas Detection Devices

Personal Protection Equipment

Safety Trainingدر صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و یا هماهنگی برای انجام دوره ها با کارشناسان دراگر ایران تماس حاصل نمایید.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.